Общи условия

OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефиниции

 1. “Сити Марше” ООД е търговско дружество, регистрирано по фирмено дело 4441  /1997 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 121374504 със седалище и адрес на управление гр.София,ул.”Сребърна” 21,п.к.1407.
 2. Клиент е всеки потребител, който се е регистрирал с цел да ползва услугите, предлагани от “Сити Марше” ООД, на интернет страницата http://www.citymarche-shop.eu .
 3. Доставчик е лице, занимаващо се с търговия или доставка на храни и напитки.
 4. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 5. Криптиране е начин за осигуряване скриването на информацията от тези, за които тя не е предназначена. Криптирането се извършва в комбинация с ключ – дума, число или фраза.
 6. Интернет страница по смисъла на настоящите правила означава съставна и обособена част от уебсайт.
 7. IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
 8. Парола е избран от Клиента код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския (клиентския) му профил.
 9. Потребителско име е избран от Клиента уникален код от букви, цифри и знаци, представляващ валиден адрес за електронна поща (Email) посредством които той се индивидуализира.
 10. Клиентски профил е обособена част от сайта, съдържаща информация за Клиента, изисквана от “Сити Марше” ООД при регистрацията и съхранявана при “Сити Марше” ООД, като достъпът до потребителския профил от Клиента се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола.
 11. Уебсайт / сайт ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.


ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Прочетете внимателно условията за ползване. Това е споразумение, което регулира отношенията между Вас и “Сити Марше” ООД. Споразумението включва условията, при които Вие можете да използвате нашия сайт, както и нашите задължения относно сроковете за доставяне и качеството на продуктите. Ако не приемате нашите условия за ползване на услугите, предлагани от “Сити Марше” ООД, имате право да не използвате този сайт. “Сити Марше” ООД гарантира качеството на услугите, които предлага:
Всички услуги и продукти, които предлагаме, са създадени, за да задоволят нуждите на клиентите, използващи нашия сайт. Ако не се чувствате удовлетворени, ние бихме искали да знаем. Всеки наш клиент има право да използва нашите телефони, както и да пише до office@citymarche.eu. Съветваме Ви в момента на доставката да прегледате доставените продукти. С подписването на документа за доставката се счита, че доставката е приета.  При рекламация клиентите имат право да се обадят на нашите телефони за контакт.

“СИТИ МАРШЕ” ОБСЛУЖВАНЕ

Цени и наличност:

Ние в “Сити Марше” вярваме, че предлагаме качествени продукти на достъпни цени. Всеки ден имаме достъп до продукти на водещи фирми производители. Съществува възможност определени продукти да отсъстват от нашия каталог, но това се налага по причини извън обсега и влиянието на фирмата. Ако ние не сме в състояние да изпълним Вашата заявка, поемаме отговорността да се свържем с Вас и да Ви информираме, както и да възстановим платените от Вас суми в срок до 2 работни дни от датата, на която е следвало да изпълним задължението си по договора. “Сити Марше” ООД си запазва правото да променя цените на продуктите и услугите.
Всички посочени в сайта цени на продукти са с включен ДДС.

Доставка на продукти:
“Сити Марше” ООД е интегрирал европейските изисквания, свързани със съхранението и транспортирането на продуктите. Нашите автомобили са снабдени със самостоятелни хладилни инсталации, които позволяват продуктите да останат свежи и годни за консумация. Препоръчваме доставените от нас замразени продукти да се съхраняват във фризер.
За да получите доставката, трябва да ни дадете точен адрес, телефон за връзка и името на получателя. Ако на входната врата има служител, който регулира пропусквателия режим на сградата, той трябва да бъде уведомен за нашето пристигане или оторизиран да приеме доставката.
В случай на извънредни климатични условия, които не позволяват на нашите служители да доставят поръчаното от Вас, “Сити Марше” ООД си запазва правото да измени часа или датата на доставката. Ние ще поемем отговорността да Ви информираме за забавянето. Ако адресът Ви е недостъпен за нашите служители, ще се свържем с Вас, за да намерим най-доброто решение.
В случай, че в посочения от Вас час на доставката на посочения адрес не бъдете открит и няма кой да приеме поръчката от Ваше име, нашият представител може допълнително да се свърже с Вас на посочения от Вас в поръчката телефон. В случай, че доставката бъде забавена по Ваша причина, към сметката за доставка на продукта се начислява допълнителна цена на доставка в размер на 4.00 лв.
С приемането на тези условия Вие потвърждавате, че сте уведомен, за начините на плащане. Авансово плащане на доставката можете да извършите само ако Вие предпочитате този начин на плащане

Партньори:
В бъдеще “Сити Марше” ООД си запазва правото да използва бизнес партньори. Това означава, че някои услуги, предлагани на нашия сайт, може да не са собственост на “Сити Марше” ООД. В такъв случай, Вие ще трябва да се запознаете с правилата, установени от съответните фирми или организации. “Сити Марше”ООД има само свързваща роля при установяването на подобни взаимоотношения и не носи отговорност.

Права върху сайта и марката “Сити Марше”:
Цялото съдържание на сайта, софтуер, снимки, графики, текстове и интерфейс са собственост на “Сити Марше” ООД. Това съдържание е направено с цел да помага на клиентите на сайта да се възползват максимално от нашите услуги. Всяко друго използване на изброените по-горе материали включително модификация, репродукция и дистрибуция без писменото разрешение на “Сити Марше” ООД се наказва от закона.

Регистрирана марка:
Марката “Сити Марше” е регистрирана от “Сити Марше” ООД съгласно изискванията на Закона за марките и географските означения.

Достъп до “Сити Марше” ООД:
Телефонните разходи, които правите, обаждайки се на нашите телефони, са за Ваша сметка.
Вие декларирате, че сте над 18 години и можете да участвате в това споразумение. Само Вие можете да оторизирате трети лица да използват вашето потребителско име и парола. Вие се съгласявате да информирате незабавно “Сити Марше” ООД за злоупотреби с потребителското ви име и парола.
Вие се задължавате да платите всички разходи, направени от Вас, както и тези, направени от трети лица, използвали Вашия клиентски профил. Вие се съгласявате и приемате да пазите клиентския си профил, както и цялата лична информация включваща адрес, телефонен номер, информация, касаеща електронните Ви плащания, електронен адрес и оторизираните лица да приемат поръчките ви.
Алкохолни напитки и тютюневи изделия имат право да поръчват лица над осемнадесет (18) години. Вие нямате право да поръчвате тези изделия за лица под осемнадесет (18) години. “Сити Марше” ООД си запазва правото да отказва поръчки на лица под осемнадесет (18) години, както и да изтрива клиентски профили.
Вие носите пълна отговорност за опазването на вашето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Вие сте длъжен незабавно да уведомявате “Сити Марше” ООД и съответните власти за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на Вашето потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
При ползване на Услугите, предлагани от “Сити Марше” ООД, Вие се задължавате, независимо дали сте направил поръчка или не:

 • да не нарушавате и да зачитате правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от “Сити Марше” ООД услуги;
 • да не нарушавате чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
 • да уведомявате незабавно “Сити Марше” ООД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
 • да не зареждате, изпращате, предавате, разпространявате или използвате по какъвто и да било начин и да не правите достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол, компютърни кодове или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения, имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер или нецензурни съобщения, комерсиални съобщения, текстове и снимки с порнографско съдържание, компютърни вируси, текстове и софтуер, които са обект на закона за авторското право и сродните му права.;
 • да не извършвате злоумишлени действия. Вие изразявате съгласие, че използването на интернет и услугите предлагани в сайта е на Ваша отговорност.

“Сити Марше” ООД не носи отговорност за гаранциите, услугите и информацията, дадени от производителите на продукти или услуги.
“Сити Марше” ООД не дава гаранция, че информационният поток и функциите, предложени от сайта, са лишени от технически грешки, както и че сървърът, който го обслужва, не съдържа компютърни вируси и други вредни компоненти.
“Сити Марше” ООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на “Сити Марше” ООД във връзка с ползването на услугите от потребителите, не пораждат каквато и да било отговорност или задължения за” Сити Марше” ООД.
Вие в качеството ви на потребител сте длъжен да обезщетите “Сити Марше” ООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които сте използвал, разположил на сървъра или където и да е в пространството на http://www.citymarche-shop.eu , изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез http://www.citymarche-shop.eu в нарушение на закона, настоящите условия за ползване, добрите нрави или Интернет етиката.
“Сити Марше” ООД гарантира на своите потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите условия за ползване.
“Сити Марше” ООД събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги.
Всички цели, за които “Сити Марше” ООД ще използва предоставената информация, ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове, добрите нрави и Интернет етиката. Информацията може да бъде използвана от “Сити Марше”ООД, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес: office@citymarche.eu.
Публикуваните материали в сайта се използват за законни цели. “Сити Марше” ООД контролира този сайт от своя централен офис в квартал „Хладилника”, град София. Ние не приемаме, че съдържанието на сайта може да се използва от други лица за други цели. Цените и наличността в сайта са обект на промяна без предварително предупреждение.

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА:
За град София:

Ние доставяме вашите продукти всеки ден от 11.00 до 21.00 часа,  на база Вашата заявка от  предишния ден.
Имате възможност да посочите определен час, в който да бъде направена доставката, а също така и да насочите нашите доставчици, като им напишете съобщение в празното поле (особености на сградата, кой ще приеме доставката).

За страната:
Доставки за адреси извън София се извършват по допълнителна уговорка с наш специалист.
Внимание: Доставки в неделя и празнични дни не се извършват!

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА:
Ние осъзнаваме колко е важно да запазим Вашите лични данни и да Ви осигурим необходимото ниво на сигурност, когато използвате фирмения ни сайт. Това е причината да изградим специална фирмена политика свързана с използването на личните Ви данни. Текстовете по-долу ще ви разяснят каква информация ни е необходима, защо имаме нужда от нея и как я използваме. Ваше право е да ограничите нашия достъп до нея, както и да изтриете напълно Вашите лични данни от нашия сайт.
Лична информация за физически лица, клиенти на сайта:

 • Име
 • Точен адрес, на който да бъде извършена доставката
 • Електронна поща
 • Телефон за контакт
 • Информация за юридически лица, клиенти на сайта:

Данните на юридическото лице:

 • Име на фирма
 • Булстат
 • Адрес на рег.
 • МОЛ
 • Лице за контакт
 • Телефон
 • Електронна поща
 • Точен адрес, на който да бъде извършена доставката

Тази информация ни е необходима, за да можем да доставим продуктите на желания от Вас адрес. Налага се да използваме Вашия телефон, за да потвърдим заявката, както и да ви уведомим за настъпили промени или проблеми с нейното доставяне. Тази информация се класифицира като лична и се пази в нашия фирмен сайт. В случай, че изберете да не публикувате личните си данни (име, адрес, телефон, електронна поща, фирмени данни), Вие няма да имате възможност да се възползвате напълно от услугите, които предлагаме.

Как използваме информацията, която ни предоставяте:

Ние използваме предоставената ни информация, за да отговорим на Вашите очаквания. Обработваме Вашите заявки, повишаваме нивото на услугата, като предлагаме различни схеми на плащане (в брой, по банков път), изготвяме Ви персонален профил с цел да улесним Вашето пазаруване и да ви спестим време, информираме ви за нови продукти и предложения, които биха могли да представляват интерес за Вас. Ние нямаме право да предоставяме персоналните Ви данни на трети лица или организации, освен ако Вие не ни оторизирате да го направим. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за “Сити Марше” ООД.

Как използваме “cookies”:
Това е малък файл с данни, складирани на Вашия компютър, съдържащ информация за Вас. Ние я използваме, за да Ви идентифицираме като наш клиент. Това разрешава на нашата система да запомни Вашите клиентски данни, историята на поръчките Ви, както и друга информация, която Ви помага докато ползвате нашият сайт. Разрешавайки ни да използваме cookies, на Вас няма да Ви се налага да изписвате потребителското си име и парола повече от един път. Това ще Ви спести време докато ползвате нашите услуги. . Ние не използваме Вашата лична или финансова информация (освен Вашия електронен адрес). Повечето браузъри автоматично приемат „cookies”, но Ви разрешават да ги деактивирате. Ако използвате тази възможност, няма да имате възможност да се възползвате напълно от услугите, които предлагаме.

Споделяне на личната информация:
Ние споделяме информация с нашите партньори. Тя касае рекламодателите и фирмите, с които работим за повишаване качеството на услугата. Тази информация не съдържа личните данни на нашите клиенти. “Сити Марше” ООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за Вас и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато:

 1. Е получил изричното Ви съгласие при регистрацията или в по-късен момент.
 2. Информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури.
 3. Други посочени в закона случаи.

Изискана информация от потенциалните и регистрираните клиенти: Нашият сайт разрешава на регистрирани и нерегистрирани клиенти да разгледат това, което предлагаме. Те могат да изпратят запитване за продуктите и услугите, които предлагаме, както и да споделят своя опит от подобни сайтове. Ние си запазваме правото да публикуваме мненията и цитираме имената на нашите клиенти в сайта, освен ако те изрично пожелаят да не го правим.

ПРОУЧВАНИЯ:
“Сити Марше” ООД си запазва правото да използва фирми, които да събират информация от Вас, както и да провежда самостоятелно анкети и проучвания. Целта ни е да създадем най-добрия асортимент от стоки и услуги. Това ще ни помогне да удовлетворим Вас - нашите клиенти.

ГРАНИЦИ НА ФИРМЕНАТА НИ ПOЛИТИКА:
Нашият сайт може да съдържа линкове на други сайтове. Ние искаме да знаете, че от момента, в който използвате някои от тези линкове, Вие ставате обект на тяхната фирмена политика. Това освобождава “Сити Марше” ООД от отговорност. Ние носим отговорност само за нашата фирмена политика.

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ:

Ние полагаме дължимата грижа и отговаряме за защита на информацията за клиента, станала ни известна по повод на предоставяне на услугите - предмет на настоящите условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
В регистрационната форма, попълвана от клиента при регистрацията, ние обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите условия клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
Ограниченията не се прилагат в случай, че клиентът или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай ние имаме право да предоставим личната информация за клиента на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

ВАШАТА СИГУРНОСТ:
Криптиране:

Ние осигуряваме високо ниво на защита на информацията при ползване на услугите на сайта.

Изгубена или открадната информация:

Вие трябва да ни информирате, ако Вашето клиентско име, парола или кредитна карта са откраднати, изгубени или се използват против волята Ви. В такъв случай ние ще анулираме Вашия профил, за да предотвратим злоупотреби.

Промяна на личните данни:
Ако настъпи промяна в личните Ви данни (смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща), имате възможност да информирате нашия администратор. Това ще ни помогне да изпълняваме поръчките Ви коректно.

РАЗНИ:
Това споразумение се приема от Вас и ще е в сила докато не бъде прекратено или унищожено. “Сити Марше” ООД има право да прекрати или измени това споразумение с предизвестие, отправено по електронната поща или на посочения от вас адрес.
Имате право да прекратите това споразумение по всяко време, след като ни уведомите в писмен вид и депозирате писмо на следния адрес: гр.София п.к.1407, ул.”Сребърна” 21, “Сити Марше” ООД, а също така на телефон + 359 (2) 8688024 и e-mail адрес office@citymarche.eu  Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите .
Това споразумение и фирмената ни политика определят обхвата на споразумението ви с “Сити Марше” ООД относно използването на сайта и услугите, които предлагаме. Вие давате съгласието си, че това споразумение се отнася само за регистрираните клиенти на сайта и между тях и “Сити Марше” ООД.